Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Bambuchová, Lucie
    Tato bakalářské práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. Teoretická část popisuje způsoby, kterými lze problémovým pohledávkám předcházet či jak je řešit. V praktické části ...