Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnoceni a financování investičního záměru 

    Banďouch, Daniel
    Diplomová práce pojednává o hodnocení a financování investice do obchodního centra ve městě Hradec Králové. První část práce obsahuje teoretická východiska zaměřená zejména na problematiku investičního rozhodování a s ním ...
  • Studie proveditelnosti investice do vybrané výnosové nemovitosti 

    Banďouch, Daniel
    Bakalářská práce pojednává o proveditelnosti investičního záměru, pořízení výnosové nemovitosti. První část práce je zaměřena na objasnění problematiky investování, s kterou je pořízení výnosové nemovitosti spjato. Úlohou ...