Now showing items 1-9 of 9

 • Kontrolér pro laserovou diodu s možností analogové modulace 

  Král, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kontroléru pro laserovou diodu s možností analogové modulace. Základní parametry (proud, napětí, teplota a optický výkon) laserové diody se zobrazují na alfanumerickém LCD displeji s ...
 • Laboratorní modul zesilovače ve třídě D s PWM modulací 

  Barcík, Peter
  V bakalárskej práci sú popísané základné funkčné bloky zosilňovača pracujúceho v triede D. V ďalšej časti je podrobne rozobratý návrh modulu zosilňovača pracujúceho v triede D s PWM moduláciou. Keďže navrhovaný nízkofrekvenčný ...
 • Monochromátor 

  Křivák, Jiří
  Práce je zaměřena na princip činnosti monochromátoru, konkrétně na monochromátor HRS-2 Jobin Yvon s optickým systémem typu Czerny-Turner. Dále je zde popsán princip činnosti difrakční mřížky, její vlastnosti a konstrukce ...
 • Návrh a realizace bezdrátového dálkového ovládání laditelného laseru 

  Vrtělková, Hana
  Práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové komunikace mezi laboratorním laserem a uživatelským ovládacím zařízením skrz bezdrátové sériové rozhraní RS232. Práce zohledňuje možnost využití komunikační technologie Bluetooth ...
 • Optimální rozložení optické intenzity v laserovém svazku pro FSO komunikace 

  Barcík, Peter
  Dizertačná práca je zameraná na štúdium a analýzu rozloženia optickej intenzity v laserovom zväzku v rovine vysielacej (TXA) a prijímacej apertúry (RXA), ktorý podlieha zmenám ako pri šírení voľným priestorom, tak pri ...
 • Přesný diferenční teploměr 

  Sieklik, Ivan
  Práca sa zaoberá princípom a realizáciou merania štruktúrneho parametru indexu lomu, pomocou diferenciálneho teplomera. V tejto práci sú uvedené základné vlastnosti atmosférického prenosového prostredia a ich vplyv na ...
 • Rozložení relativní variance optické intenzity ve svazcích 

  Barcík, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá vlastnosťami optických zväzkov. V prvej kapitole je uvedené základné rozdelenie optiky na geometrickú, vlnovú a zväzkovú. Druhá kapitola sa zaoberá atmosférickou optikou. Popísané je správanie ...
 • Studium intenzitního profilu optických svazků 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá zkoumáním intenzitního profilu optických svazků. Na úvod je tato problematika optických svazků popsána teoreticky. V programu Matlab® je vytvořen model reálně kruhového symetrického svazku v ideálním ...
 • Systém pro navázání záření impulsního laseru do optického vlákna 

  Dell, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím laditelného pulzního laseru pro navazování do optického vlákna. Nejprve práce vysvětluje princip činnosti laseru, jeho základní technické součásti, vlastnosti laserového záření a ...