Now showing items 1-2 of 2

  • Pucolánová aktivita oxidu křemičitého 

    Barek, Jaroslav
    Cílem této bakalářské práce je identifikovat a prozkoumat současné zdroje s převládajícím obsahem amorfního oxidu křemičitého a sumarizovat potenciální metody pro stanovení pucolánové aktivity. Využití pucolánu jako částečné ...
  • Vliv koloidního oxidu křemičitého na vybrané vlastnosti cementových past a malt 

    Barek, Jaroslav
    Předložená diplomová práce se zabývá možností použití koloidního oxidu křemičitého v cementových kompozitech. Výzkum se zaměřuje především na vybrané vlastnosti cementových past a malt s obsahem koloidního SiO2. Dva vybrané ...