Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor paketů na platformě FPGA 

    Bari, Lukáš
    Práca sa zaoberá teóriou a návrhom generátora sieťového provozu na platforme FPGA. Pre popis je použitý programovací jazyk VHDL. Práca zahrňuje zoznámenie sa s vývojovými postupmi a návrhovými prostriedkami potrebnými pre ...
  • Inteligentní multimediální panel pro Raspberry Pi 

    Bari, Lukáš
    Obsahom tejto semestrálnej práce je návrh sýstému pre multimediálny prehrávač založený na platforme Raspberry Pi. Práca obsahuje návrh celého zariadenia ako multimediálneho panelu s možnosťou ovládania priamo, alebo cez ...