Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Barnetová, Jana
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Isolit-Bravo, spol. s r.o. za období 2011-2015. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou následně využity v praktické části. Ke zhodnocení ...
  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Barnetová, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro společnost Formplast Purkert, s.r.o. První část práce obsahuje teoretická východiska finančního plánování. V druhé části je představena analyzovaná ...