Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza procesu kování háku čelisťového výměnového závěru 

    Barták, Jan
    Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu kování háku čelisťového výměnového závěru používaného v železniční dopravě v kolejových výhybkách, který je kován z oceli jakosti 13 240. Při současné výrobě háku ve společnosti ...
  • Výroba záchytu pojezdu 

    Barták, Jan
    Tato bakalářská práce předkládá návrh technologie výroby záchytu pojezdu, který je vyráběn z konstrukční oceli S 235 JRC o velikosti výrobní série 6 000 ks/rok ve sdruženém nástroji. Na základě literární studie a výpočtů ...