Now showing items 1-2 of 2

  • Cena stavebního objektu pro zajištění bezpečnosti obyvatel 

    Bartal, Jakub
    V této diplomové práci bude řešená problematika objektů pro civilní ochranu. První část je věnovaná k seznámení se s terminologií, souvisící s cenami ve stavebnictví, ochranou obyvatelstva, objekty civilní ochrany a evakuací ...
  • Ceny stavebních prací na vybraném stavebním objektu 

    Bartal, Jakub
    V této bakalářské práce bude řešená problematika tvorby cen a rozpočtů v stavebnictví. První část je věnovaná k seznámení se s terminologií, souvisící s tvorbou cen ve stavebnictví. Zde je zmíněný i teoretický postup pro ...