Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza záznamu palubní kamery automobilu 

  Kadeřábek, Jan
  Práce se zabývá analýzou záznamu palubní kamery automobilu. Při zpracování záznamů probíhá detekce zákazových dopravních značek, následná klasifikace konkrétního typu dopravní značky a případné určení hodnoty rychlostního ...
 • Anonymizace videa 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnutie a vytvorenie automatického systému pre anonymizáciu videí. Tento systém na svoju činnosť využíva rôzne detektory objektov v obraze a taktiež aj aktívne sledovanie takto zdetekovaných objektov. ...
 • Automatická kalibrace dopravní kamery pro měření rychlosti vozidel 

  Nociar, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému pre automatickú kalibráciu dopravnej kamery za účelom merania rýchlosti vozidiel. Práca obsahuje teoretický úvod do problematiky kalibrácie kamery, popisuje princípy ...
 • Detekce dopravních přestupků na křižovatkách 

  Karpíšek, Miroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá navržením vhodného postupu pro detekci jízdy na červenou. V rámci teoretické části práce jsou popsány aktuální postupy využívané pro zpracování obrazu. Praktická část práce se zabývá ...
 • Detekce dopravních značek a semaforů 

  Chocholatý, Tomáš
  Práce se zabývá detekcí dopravních značek a semaforů v obraze s využitím konvolučních neuronových sítí. Cílem je vytvoření vhodného detektoru pro detekci a rozpoznání dopravního značení v reálném provozu. Za účelem trénování ...
 • Detekce jízdy na červenou 

  Šorf, Milan
  Tato práce se zabývá automatickou detekcí jízdy na červenou ze statické kamery. Teoretická část práce popisuje princip detekce, představuje některé metody zpracování obrazu pro detekci semaforů a automobilů a popisuje ...
 • Detekce pohybu v obraze z kamery 

  Půček, Petr
  Tato práce se zabývá rozpoznáním pohybu v obraze pořízeného stacionární kamerou. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace pro rozpoznávání na platformě Windows s využitím knihovny pro zpracování obrazu OpenCV. Popsané ...
 • Detekce význačných bodů v obrazech vozidel 

  Chadima, Vojtěch
  Tato práce řeší automatickou detekci význačných bodů na obrázcích automobilu. Takto detekované význačné mohou dále sloužit k automatické kalibraci kamery, například pro dohled v dopravě, což je problém, po jehož vyřešení ...
 • Hra Set pro Android 

  Vlach, Antonín
  Cílem práce bylo vytvořit adaptaci karetní hry Set pro zařízení s operačním systémem Android. Požadovaná aplikace měla být jednoduchá na ovládání. Dalším požadavkem bylo, aby začínající uživatel nemusel znát pravidla hry ...
 • Informační systém a uživatelské rozhraní pro den kariérních příležitostí 

  Pavlík, Tadeáš
  Tato práce řeší návrh a implementaci informačního systému a uživatelského rozhraní pro den kariérních příležitostí na olomouckém gymnáziu. Cílem práce je navrhnout takový informační systém a uživatelské rozhraní, pomocí ...
 • Mapování pohybu osob stacionární kamerou 

  Bartl, Vojtěch
  Cílem této práce je získat informace o pohybu osob ve scéně ze záznamu ze stacionární kamery. Byl navržen postup, jak detekovat výjimečné události ve scéně. Výjimečné události mohou být rychle se pohybující osoby nebo osoby ...
 • Matení algoritmů počítačového vidění 

  Hrabal, Matěj
  Cílem této práce bylo zkoumání existujících metod matení počítačového vidění a rozpoznávání. Zaměřil jsem se zejména na metody typu pixel attack.Dále jsem porovnal jednotlivé metody obrany proti těmto útokům. Jednotlivé ...
 • Mobilní aplikace pro vyhledání fotek účastníků 

  Červený, Martin
  Cieľom práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu pre vyhľadanie účastníkov stretnutí, ich fotiek a menšiu správu týchto stretnutí s možnosťou písania poznámok. Aplikácia by mala zefektívniť prípravu na tieto stretnutia. ...
 • Mobilní aplikace s prvky počítačového vidění 

  Dyk, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje vývoj mobilní aplikace pro načítání a vyřešení sudoku. Mobilní aplikace je určena pro operační systém android. Uživatel načte sudoku do aplikace tím, že sudoku vyfotí v novinách nebo časopise. ...
 • Mobilní aplikace: Supersnadný sdílený nákupní seznam 

  Krhovský, Patrik
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro sdílení nejdůležitějších věcí v domácnosti, kanceláři nebo studentském bytě mezi uživateli a upozornit ostatní, pokud nějaká z věcí dochází. Sdílení těchto věcí mezi uživateli ...
 • Odhad rychlosti vozidla ze záznamu on-board kamery 

  Janíček, Kryštof
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro odhad rychlosti vozidla ze záznamu palubní kamery. Odhad rychlosti je založen na odhadu optického toku mezi dvěma snímky a konvoluční neuronové síti. Na vytvořené datové ...
 • Pořízení a zpracování sbírky registračních značek vozidel 

  Kvapilová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou pořízení a zpracování datové sady, která obsahuje částečně automaticky zpracované snímky registračních značek vozidel. Cílem je jak pořízení samotných videí, tak i vytvoření sady ...
 • Realistická vizualizace alkoholických nápojů 

  Bartl, Vojtěch
  Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý program, který má sloužit k vizualizaci alkoholických nápojů. Použita byla globální zobrazovací metoda sledování paprsků (raytracing), která slouží k vizualizaci 3D scény ve fotorealistické ...
 • Rozpoznání hranic jízdního pruhu v záběrech palubní kamery 

  Letovanec, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania hraníc jazdného pruhu v záberoch palubnej kamery. V práci je predstavená architektúra hlbokej konvolučnej neurónovej siete, pomocou ktorej sa rieši spomínaný problém. Sieť ...
 • Rychlá detekce přírodních objektů 

  Zelinka, Martin
  Práce se zabývá detekcí a lokalizací psů v obraze. Rozebírá postupy počítačového vidění vhodné k řešení této problematiky. Je navrhnuto a následně implementováno řešení. V rámci vypracování práce je vytvořena datová sada ...