Now showing items 1-2 of 2

  • Atributy tělesnosti 

    Lukešová, Eva
    Má diplomová práce s názvem Atributy tělesnosti je pokračováním mého promýšlení tématu identity. Nyní k identitě přistupuji jako ke kategorii, nikoli jako k identitě, která náleží konkrétnímu člověku. Pokládám si otázku, ...
  • Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) 

    Kořínková, Jana
    Disertační práce je zaměřena na problematiku začleňování výtvarného umění do architektury v poválečném Československu se zvláštním zřetelem k vývoji v městě Brně. Hlavní výzkumné otázky – Proč se v Československu po roce ...