Now showing items 1-10 of 10

 • Klimatické zkoušky DC kalibrátoru M160 

  Kozárek, Radek
  Tato práce se zabývá klimatickými zkouškami DC kalibrátoru M160. V teoretické části jsou popsány příslušné normy. Dále rozebírá samotný kalibrátor M160 a jeho technickými specifikacemi, návrhem klimatcikých podmínek. Dále ...
 • Klimatické zkoušky procesního kalibrátoru M143 

  Dojava, Václav
  Bakalářská práce se zabývá klimatickými zkouškami kalibrátoru M143.Teoretická část práce se zabývá rozborem a popisem norem využívaných při klimatických zkouškách elektrických přístrojů. Dále práce popisuje vlastnosti a ...
 • Měření průmyslové kapacitní dekády v klimatické komoře 

  Schinneck, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kapacitní dekády v klimatické komoře. Teoretická část představuje kapacitní dekádu M525 firmy MEATEST a program Caliber rovněž od této společnosti. Seznamuje nás s metodami měření ...
 • Návrh systému pro využití nízkopoteciálního tepla 

  Kučera, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkopotenciálního tepla z pohledu energetiky, jeho zdroji a následným využitím. V první řadě se zmiňuje o původu těchto zdrojů a uvádí, kde můžeme takové zdroje najít. Jsou zde ...
 • Optimalizace napěťového zesilovače 

  Malík, Luděk
  V této bakalářské práci je simulován a optimalizován napěťový zesilovač, který je součástí multifunkčního kalibrátoru 9010, nově zaváděného firmou Meatest s.r.o. Simulace probíhá pomocí softwarového nástroje LTspice. LTspice ...
 • Optimalizace spouštění single page aplikace 

  Bartoň, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací spouštění single page JavaScript aplikace Kentico Kontent. Soustředí se zejména na rozdělení JavaScript knihoven a balíčků do samostatných souborů podle různých kritérií. Provedené úpravy ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bartoň, Jan
  Diplomová práce seznamuje v teoretické části čtenáře s problematikou řízení výroby a nástroji optimalizace výrobního procesu. Vysvětluje základní pojmy, zákonitosti a metody, které mají za cíl objasnit čtenáři systémy a ...
 • Program pro trénování daktyloskopických expertů 

  Bartoň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením uživatelského rozhraní programu pro trénink daktyloskopických expertů. V prvních kapitolách je popsán historický a technický vývoj daktyloskopie. Dále jsou vysvětleny ...
 • Termostat na platformě LinkIt Smart 

  Bartoň, Jan
  Bakalářská práce se zabývá automatizací regulace vytápění v domácnosti. Cílem je návrh a implementace prototypu vestavěného systému, umožňující komfortním způsobem automatizovat proces regulace vytápění s důrazem na nízké ...
 • Zařízení pro monitorování kvality elektrické sítě 

  Bartoň, Jan
  Diplomová práce se zabývá parametry kvality elektrické energie. Cílem práce je navrhnout a implementovat prototyp zařízení, které umožní vzdálené měření kvality elektrické energie. Navržený systém používá k přenosu dat ...