Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce mikroskopového LED osvětlovacího zdroje 

    Bartoň, Luboš
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu mikroskopového, episkopického, LED osvětlovacího zdroje a jeho následnou realizací v podobě funkčního vzorku. Osvětlovací zdroj je kompatibilní s průmyslovým ...
  • Využití LED technologie pro osvětlení městského mobiliáře 

    Bartoň, Luboš
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem svítidla pro exteriérová schodiště. V konstrukci budou použity vysoce svítivé LED diody. Bakalářská práce dále zahrnuje rešerši z oblasti využití LED diod, konstrukční ...