Now showing items 1-6 of 6

 • Bytový dům Anglický dvůr - stavebně technologický projekt 

  Bartoň, Marek
  Cílem této diplomové práce je stavebně technologický projekt pro realizaci bytového domu An-glický dvůr v Praze. Tato práce se zabývá řešením mimostaveništní dopravy, zásobováním stavby materiálem, návrhem hlavních stavebních ...
 • Dekonvoluce hemodynamické odezvy z dat fMRI 

  Bartoň, Marek
  Tato práce pojednává o variabilitě HRF, která může mít v určitých případech zásadní vliv na výsledky detekce neuronální aktivace pomocí fMRI. Jsou popsány tři metody – kumulace, regresní dekonvoluce a metoda bikonjugovaných ...
 • Hledání korelátů změn tepové frekvence v fMRI datech 

  Jurečková, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o problematice hledání korelátů změn tepové frekvence v datech funkční magnetické rezonance. Nejprve je popsán princip funkční magnetické rezonance, vznik BOLD signálu, akvizice dat, jejich ...
 • Modelování hemodynamické odezvy na neuronální aktivitu 

  Bartoň, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje vztahy mezi neuronální aktivitou a metabolismem mozku, dále se zabývá modelováním mozkové krevní dynamiky pro účely fMRI, porovnává několik vybraných modelů a prezentuje výsledky analýz dat ...
 • Seletice, novostavba mlékárny - hrubá spodní stavba 

  Bartoň, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně- technologický projekt pro provedení etapy hrubé spodní stavby mlékárny v Seleticích. Jedná se o třípodlažní skeletovou konstrukci. Obsahem této práce je technická zpráva, řešení ...
 • Vliv délky reakčního času na amplitudu neuronální odezvy po vzácných podnětech v obraze funkční magnetické rezonance 

  Klimeš, Filip
  Cílem mé bakalářské práce je poskytnout základní představu o funkční magnetické rezonanci. Teoretická část se zabývá obecnými principy, metodami měření a analýzy dat fMRI. Dílčím a zároveň stěžejním cílem je navrhnout ...