Now showing items 1-2 of 2

  • Model solárního ohřevu venkovního bazénu 

    Bartoň, Martin
    Tato práce se zabývá modelováním technologického procesu ohřevu venkovního bazénu. V teoretické části jsou zde uvedeny nezbytné informace k osvojení problematiky. Na základě teoretických poznatků je zde zpracován matematický ...
  • Univerzální mikroprocesorový regulátor 

    Bartoň, Martin
    Tato práce se zabývá tvorbou univerzálního mikroprocesorového regulátoru na architektuře ARM7TDMI. Jsou zde popsány jednotlivé hardwarové části tohoto regulátoru, kompletní návrh zařízení, softwarové vybavení, použité ...