Now showing items 1-2 of 2

  • Grafický kontrolér pro obvody FPGA 

    Bartoš, Dušan
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom grafického kontroléru pre FPGA obvod. Popisuje spôsob komunikácie obvodu s monitorom, pamäťou RAM, zadávacím médiom (klávesnicou) a ovládanie systému. Obsahuje popis programu pre generovanie ...
  • Nanostrukturované vrstvy polovodivých oxidů kovů v plynových senzorech 

    Bartoš, Dušan
    Táto diplomová práca pojednáva o metóde prípravy plynového senzora pomocou procesu anodickej oxidácie kovu. Vymenúva typy senzorov, detailne sa zaoberá princípom citlivosti elektrochemických senzorov a predkladá jednotlivé ...