Now showing items 1-9 of 9

 • Akvizice a předzpracování MRI obrazových sekvencí pro klinické perfusní zobrazování 

  Krchňavý, Jan
  Tato diplomová práce popisuje teorii pro statické a dynamické magneto-rezonanční zobrazování s použitím kontrastní látky ovlivňující relaxační dobu T1. Jsou popsány dostupné akviziční metody v určeném nemocničním zařízení ...
 • Akvizice MRI obrazových sekvencí pro preklinické perfusní zobrazování 

  Krátká, Lucie
  Úkolem diplomové práce je prostudovat akviziční metody pro perfusní zobrazování zaloţené na dynamickém MR zobrazování s T1 kontrastem. Jsou zde popsány metody měření relaxačního času T1 a moţnosti hodnocení výsledků. Dále ...
 • Audiovizuální stimulátor 

  Bartoš, Michal
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s metodami audiovizuální stimulace a vytvoření hardwarového řešení stimulačních LED brýlí a v prostředí LabView programovou aplikaci, která bude ovládat tyto stimulační brýle a ...
 • Měření difúsního koeficientu membrán dialyzačních filtrů 

  Kašák, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením difusního koeficientu dialyzační membrány. V první části se zabývá možnostmi modelování membrán. Jsou zde popsány základní modely, jež nám umožňují za pomoci matematického aparátu stanovit ...
 • Náhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastorku a hřebene 

  Bartoš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem náhonu posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastorku a hřebene. Práce obsahuje rešerši z oblasti CNC obráběcích center pro nerotační součásti a posuvové lineární ...
 • Pásový dopravník 

  Bartoš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením pásového dopravníku pro dopravu papírového odpadu pod zadaným úhlem 45°, požadovaným dopravním výkonem 100 kg/h, šířkou pásu 300 mm a délkou dopravníku 6500 mm. Práce ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Bartoš, Michal
  Předmětem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik, jeho význam pro národní hospodářství, požadavky a postup ...
 • Řešení konstrukčních požadavků na experimenty s liftry 

  Bartoš, Michal
  Levitace liftrů a s tím spojená problematika se opět po několika letech stala velmi diskutovanou a jejím řešením se zabývá mnoho univerzit nebo vědeckých institutů. I když během našich pokusů s tímto zařízením byly kladeny ...
 • Využití dekonvoluce v perfuzním zobrazování 

  Líbal, Marek
  Cílem této studie je seznámit se s metodami dekonvoluce a vybrané metody naprogramovat. K simulaci byl použit model homogenní tkáně a model koncentrace kontrastní látky. Na těchto modelech byla ověřena funkčnost Wienerova ...