Now showing items 1-16 of 16

 • Deposition of Tetracoordinate Co(II) Complex with Chalcone Ligands on Graphene 

  Hrubý, Jakub; Vavrečková, Šárka; Masaryk, Lukáš; Sojka, Antonín; Navarro Giraldo, Jorge Andres; Bartoš, Miroslav; Herchel, Radovan; Moncol, Ján; Nemec, Ivan; Neugebauer, Petr (MDPI, 2020-11-01)
  Studying the properties of complex molecules on surfaces is still mostly an unexplored research area because the deposition of the metal complexes has many pitfalls. Herein, we probed the possibility to produce surface ...
 • The effect of metallic substrates on the optical properties of monolayer MoSe2 

  Grzeszczyk, Magdalena; Bartoš, Miroslav; Molas, Maciej; Nogajewski, Karol; Bogucki, Aleksander; Faugeras, Clément; Kossacki, Piotr; Babinski, Adam; Potemski, Marek (Springer Nature, 2020-03-18)
  Atomically thin materials, like semiconducting transition metal dichalcogenides (S-TMDs), are highly sensitive to the environment. This opens up an opportunity to externally control their properties by changing their ...
 • Financování veřejné zakázky z pohledu dodavatele 

  Krátká, Lucie
  Práce se zabývá financováním zakázky z pohledu dodavatele. Budou zde popsány možnosti, jak dodavatel může výstavbu financovat, ať už z vlastních či cizích zdrojů. Na reálné zakázce, budou vysvětleny náležitosti, které ...
 • Investiční náklady dřevostaveb 

  Lontrasová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je porovnání nákladů na výstavbu různých konstrukčních systémů dřevostaveb. První část se zabývá historickými a současnými konstrukční systémy dřevostaveb a materiály, které jsou u těchto staveb ...
 • Miniaturní nabíječ pro bateriový pack Li-ion 14,4V/2Ah 

  Bartoš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nabíječky pro lithium-iontové baterie. Návrh zahrnuje výběr vhodné topologie měniče, návrh silových, řídících a budících částí a návrh vysokofrekvenčního transformátoru. Další částí ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Benešová, Karolina
  Předmětem diplomové práce "Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže" je zjistit, jakým způsobem si stavební firmy zajišťují veřejné zakázky, jak funguje proces veřejných zakázek v různých firmách, jak vytvářejí ...
 • Náklady revitalizace bytového domu 

  Pecen, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na náklady rekonstrukce bytových domů. V teoretické části je popsáno řízení výstavbového projektu, životní cyklus budov a náklady na jednotlivé etapy tohoto cyklu. Dále jsou budovy popsány ...
 • Pistolová páječka s napájením z baterií Li-Ion 

  Bartoš, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájené páječky. Páječka bude umístěna v plastové krabičce z klasické transformátorové páječky. Nejprve je potřeba zjistit parametry původní páječky. Poté budou navrženy ...
 • Příprava 2D heterostruktur 

  Ředina, Dalibor
  Tato bakalářská práce pojednává o přípravě 2D heterostruktur na ÚFI VUT v Brně. V první pasáži se nachází teoretická část práce, která se zabývá vlastnostmi grafénu, sulfidu molybdeničitého a obecně 2D heterostruktur. Pro ...
 • Příprava a charakterizace tenkých vrstev MoS2 

  Tomková, Renáta
  Tato bakalářská práce pojednává o topologických izolátorech, které jsou popisovány pomocí kvantového spinového Hallova jevu, dále o polovodičích, kde je vysvětlena pásová struktura v polovodičích a podrobněji zmíněn ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kadeřávková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby a je rozdělená do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části je stručně charakterizované projektové řízení, samotný projekt, fáze projektu a potřebná ...
 • Řízení subdodávek ve stavebním podniku 

  Bartoš, Miroslav
  Tématem této bakalářské práce je popis řízení subdodávek ve stavebním podniku. Práce pohlíží na daný problém z pohledu zadavatele ale i samotného subdodavatele. Text je dělen na teoretickou část, vysvětlující dané pojmy a ...
 • Selektivní depozice stříbrných nanočástic z roztoku 

  Salajková, Zita
  Stříbrné nanočástice mají rozsáhlé uplatnění v plazmonice. Selektivní depozice nanočástic z koloidních roztoku na přesně definované místo na substrátu je obtížná, proto se nabízí postup jak nanočástice vhodnou technikou ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Jančo, Ivan
  Tématem bakalářské práce je problematika projektového managementu a specializovaných softwarů používaných ve stavebnictví. Porovnávané budou volně dostupné zkušební a aktuální verze na základě specifických kritérií. Výstupem ...
 • Studium fotoluminiscence tenkých vrstev MoS2 

  Kuba, Jakub
  Práce se zabývá studiem tenkých vrstev dichalkogenidů přechodných kovů, především sulfidem molybdeničitým. Vytvořeny byly nanostruktury v dvojdimenzionálních krystalech MoS2 a WSe2, jenž byly následně analyzovány. Sledovány ...
 • Využití metodiky projektového řízení ve stavebních firmách 

  Fuchs, Marek
  Bakalářské práce se zabývá projektovým řízením, vysvětluje základní metody projektového řízení, standardy projektového řízení a fáze projektu. Předmětem praktické části je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit a ...