Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh temperovaného stolu pro FDM 3D tiskárnu s využitím simulace MKP 

    Bartoš, Radko
    Diplomová práce se zabývá návrhem vyhřívaného stolu pro FDM 3D tiskárnu pomocí metody konečných prvků. Je stručně popsána historie RepRap tiskáren, konstrukce a části, ze kterých se skládá. Jsou diskutovány dva způsoby ...
  • Tvorba nanostruktur pomocí fokusovaného iontového svazku 

    Bartoš, Radko
    Tato bakalářské práce se zabývá problematikou obrábění iontovým svazkem. Jsou představeny přístroje, které se pro tuto metodu používají, a možnosti různých druhů nastavení počátečních podmínek, které mají za následek odlišný ...