Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům s projekční kanceláří 

    Bartošek, Radim
    Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Rodinný dům se nachází v obci Příkazy. Objekt je částečně podsklepený, s jedním nadzemním ...
  • Stavebně technologický projekt bytového komplexu Vila Park v Olomouci 

    Bartošek, Radim
    V diplomové práci se zabývám stavebně technologickým projektem objektu A9 bytového komplexu Vila Park v Olomouci. V práci je zpracována technická zpráva stavebně technologického projektu, posouzení dopravních tras, časový ...