Now showing items 1-20 of 69

 • Alternativní možnosti investování 

  Dirhan, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na alternativní formy investování (pamětní mince z drahých kovů a francouzská vína - Bordeaux) v komparaci s běžnými finančními investicemi, které jsou běžně dostupné v rámci finančního trhu ...
 • Analýza a návrh workflow vybraných procesů podniku 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení a workflow ve firmě 2Tom s.r.o. Teoretickou částí nastiňuje současné trendy řízení a metody zvyšování efektivity procesů, provádí analýzu současného stavu ve firmě ...
 • Analýza materiálového toku výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Marešová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku ABB s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému 

  Buzek, Miroslav
  Bakalářská práce „Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému“ se zabývá problematikou podnikových procesů ve vazbě na určení požadavků firmy na informační systém. Teoretická část popisuje ...
 • Analýza vybraných podnikových procesů v malé firmě 

  Masaříková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou informačně-komunikačního procesu v malé firmě. Zjednodušení procesu průběhu objednávky podnikem. Návrh objednávkového formuláře graficky a diagramem, pro již existující webové stránky ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB Brno. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB s.r.o. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Eliminace úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení 

  Horníková, Daniela
  Diplomová práce se zabývá eliminací úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení se zaměřením zejména na výrobní linku. Analyzuje současnou situaci a za použití mapování hodnotového toku pro vybraný produkt identifikuje ...
 • Modelování a optimalizace obchodních procesů 

  Novotný, Tomáš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou analýzy, modelování a optimalizace podnikových procesů a současně představit přínosy a pozitivní dopady. Pro podložení teoretické části obsahuje práce případovou studii ...
 • Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na informačný systém od spoločnosti Exact. Analyzuje jeho funkcie a navrhuje jeho optimálne nastavenie. Mapuje základné procesy v podniku a definuje možnosti outsourcingu. Výstup práce pozostáva z ...
 • Návrh interního zásobování výroby ve společnosti Walter s.r.o. 

  Motyčka, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh interního zásobování výroby ve společnosti Walter s.r.o. Podnětem k návrhu zásobování jsou probíhající změny v rozložení výroby. Teoretická část se zaměřuje na Toyota production system ...
 • Návrh metodiky výběru a hodnocení dodavatelů s využitím softwarových prostředků ve vybrané společnosti 

  Dostálová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém výběru a metodiku hodnocení dodavatelů ve společnosti Precheza a.s. Úvodní teoretická část je věnována zejména problematice dodavatelských vztahů a metodám výběru a hodnocení dodavatelů. ...
 • Návrh modernizace inventarizačních postupů v Mlékárně Valašské Meziříčí s. r. o. 

  Čegan, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení inventarizace v expedičním skladu Mlékárny Valašské Meziříčí s. r. o., kterého je docíleno pomocí snížení počtu vyřazených produktů z důvodu nedostatečné doby jejich trvanlivosti. ...
 • Návrh na optimalizaci stávajících firemních procesů při upgradu IS 

  Živěla, Roman
  V moji bakalářské práci jsem se zaměřil na firemní procesy jenž navazují na informační systém firmy a jejich optimalizaci. A to v souvislosti s požadavky firmy na upgrade tohoto systému, jenž plánuje. Práce obsahuje orientaci ...
 • Návrh na zlepšení materiálového toku pro konkrétní výrobní linku v podniku ZKW Slovakia s.r.o. 

  Václavová, Anna
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať výrobný systém jednej výrobnej linky v podniku ZKW Slovakia s.r.o. a navrhnúť možnosť na zlepšenie výroby. Na základe tejto analýzy bolo mojim zámerom vypracovanie návrhu ...
 • Návrh na zlepšení průchodnosti výrobního procesu linky 

  Jurček, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je posouzení současného stavu výrobního linky firmy a návrh na zlepšení průtočnosti. Dalším návrhem bude přechod z klasické papírové průvodky na elektrickou pro lepší kontrolu a stav výrobků. Ze ...
 • Návrh na zlepšení výrobní linky BS Unit ve výrobní společnosti 

  Tesař, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu výrobní linky BS Unit ve společnosti Daikin Device Czech Republic, s.r.o. s ohledem na materiálové toky a pohyb pracovníků. Hlavním výstupem je návrh opatření na ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Král, Michal
  Tématem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro novou stavební společnost, která se bude zabývat komplexní dodávkou a montáží speciálních provětrávaných fasád. Cílem práce je komplexně analyzovat aktuální situaci ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení účetní firmy 

  Chvátalová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení účetní firmy. Návrh vychází z analýz trhu aplikovaných převážně pro Jihomoravský a Olomoucký kraj, ale zároveň i pro celou Českou republiku. Analýzy trhu ...
 • Návrh rozmístění pracovišť ve společnosti Podorlická kartonážní spol. s r.o. 

  Sedláček, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného výrobního systému s ohledem na rozmístění pracovišť ve firmě Podorlická kartonážní spol. s r.o. a má za úkol navrhnout reorganizaci pracoviště v nové hale pro efektivnější ...