Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Ducháčková, Eva
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část charakterizuje základní pojmy pracovněprávních vztahů z pohledu právního, ekonomického, účetního a ...