Now showing items 1-15 of 15

 • Bazén 

  Nejedlý, Adam
  Cílem této diplomové práce je návrh krytého plaveckého bazénu ve městě Náměšť nad Oslavou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci, technické zprávy, zprávu požární bezpečnosti a posouzení stavební fyziky. V objektu jsou ...
 • Domov pro seniory 

  Grigarová, Karolína
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby Domova pro seniory. Záměrem je výstavba nového bytového domu pro seniory s dobrou schopností plnit běžné aktivity života. V prostoru ...
 • Domov pro seniory 

  Knapčíková, Šárka
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby domova pro seniory. Objekt je samostatně stojící a je zasazen do svažitého terénu v katastrálním území Smíchov v městské části Praha ...
 • Horský hotel 

  Kozáková, Lucie
  Tato diplomová práce řeší návrh novostavby Horského hotelu v katastrálním území města Michlova Huť, část města Vimperk. Hotel je řešen jako stěnová železobetonová monolitická konstrukce založená na základových pasech. ...
 • Hotel 

  Belatka, Martin
  Tato diplomová práce řeší návrh hotelu ve městě Třebíč, na ulici Svabinského. Hotel je navržen jako čtyřpodlažní, podsklepený, s plochou střechou nad 4NP a s terasou ve 4NP. V hotelu je 20 pokojů s celkovou kapacitou 44 ...
 • Hotel 

  Jakš, Ondřej
  Diplomová práce řeší návrh budovy pro dočasné ubytování - hotelu v Brně městské části Líšeň na ulici Novolíšeňská na parcele č. 5049/24. Pozemek je mírně svažitý a jeho výměra je 41 546 m2. Vnější rozměry objektu jsou 49,0 ...
 • Mateřská škola 

  Kopečková, Radka
  Cílem této diplomové práce je návrh mateřské školy v Kroměříži, o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Mateřská škola je navržena primárně ...
 • Mateřská škola 

  Řehořová, Michala
  Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v obci Chrast. Objekt je navržen v rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na jih. Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží a je částečně podsklepená. Nosné ...
 • Poliklinika 

  Bohunčák, Marek
  Téma diplomové práce zpracovává novostavbu zdravotnického zařízení – polikliniky v Piešťanech. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený čtyřpodlažní. ...
 • Požární stanice 

  Brož, Matěj
  Předmětem mé diplomové práce je návrh požární stanice. Objekt je navržen jako požární stanice typu C pro hasičský záchranný sbor. Objekt je navržen v Českých Budějovicích. Objekt má dvě nadzemní podlažíl. Konstrukční systém ...
 • Psychiatrická nemocnice 

  Kojan, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby zdravotnického zařízení – psychiatrické nemocnice pro dlouhodobě psychicky nemocné osoby. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt ...
 • Rekonstrukce zemědělského areálu 

  Brach, Jaroslav
  Diplomová práce řeší rekonstrukci objektu bývalého kravína s přilehlými venkovními úpravami v rámci areálu zemědělského družstva. Objekt po rekonstrukci bude plnit tři funkce. Hlavní funkcí bude prodejna stavebnin s ...
 • Věznice 

  Körner, Daniel
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby věznice. Budova je navržena jako věznice s dozorem Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku ve městě Jindřichův Hradec. Budova má tři nadzemní podlaží a ...
 • Wellness centrum 

  Netočný, Marek
  Diplomová práce se zabývá dokumentací o provedení stavby wellness centra v obci Hlincová Hora. Objekt je situován do místní zástavby. Je navržen jako třípodlažní s podsklepením. Střecha je plochá jednoplášťová. Objekt má ...
 • Wellness centrum 

  Krchňák, Petr
  Diplomová práce „Wellness centrum'' je zpracována ve formě prováděcí dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržený objekt je řešen jako třípodlažní budova. Objekt slouží veřejnosti k ...