Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace systému automatické kontroly připravků pro tvářecí stroj 

    Bartozel, Zdeněk
    Práce se zabývá možnostmi předcházení vzniku poruch krimpovacího stroje, které jsou způsobeny operátorem. První část práce popisuje několik návrhů řešení a druhá část prezentuje zvolené zvolené řešení a jeho realizaci.
  • Plánování cesty v reálném čase 

    Bartozel, Zdeněk
    Práce se zabývá plánováním cesty a pohybu holonomního robota v dynamickém prostředí. Cílem práce je implementace několika algoritmů založených na Rapidly-explored random tree algoritmu a jejich porovnání v navrženém ...