Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Bartuněk, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Následně je představena společnost a jsou provedeny analýzy jejího současného ...
  • Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

    Bartuněk, Roman
    Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti Retex a.s. v období 2009 - 2012. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje možné ...