Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilů 

    Bartusek, Jiří
    Tato práce teoreticky charakterizuje otopné plochy, tělesa a regulační ventily. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, výhody či nevýhody a rozdělení dle konstrukce. Cílem této práce je stanovit dynamické charakteristiky ...
  • Moderní metody regulace vytápění pro rodinné domy 

    Bartusek, Jiří
    Tato bakalářská práce pojednává o moderních způsobech regulace ve vytápění se zaměřením především na vytápění teplovodní, které má v dnešní době stále nejrozšířenější zastoupení. Cílem této práce je popsat jednotlivé metody ...