Now showing items 1-3 of 3

 • Analyzátor kvality hovorů VoIP 

  Basel, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro hodnocení kvality hovorů VoIP. Je zde vysvětlen rozbor protokolu RTP/RTCP a následné počítání statistik potřebných pro určení kvality hovorů. V této práci je také popsána metoda, ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Němec, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce na pracovišti. Poskytuje teoretická východiska k danému tématu a sleduje současnou situaci bezpečnosti práce ve firmě. Dále obsahuje analýzu rizik na pracovišti ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Němec, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku logistické koncepce ve společnosti BKR ČR, s. r. o. Poskytuje teoretická východiska k danému tématu a analyzuje současnou situaci ve firmě. Na základě kritické analýzy jsou pak ...