Now showing items 1-2 of 2

  • Design čističky vzduchu 

    Basler, Ondřej
    Předmětem této bakalářské práce je design čističky vzduchu, konkrétně čističky vzduchu menších rozměrů pro využití v domácnosti. Cílem designu je vytvoření funkčního návrhu respektujícího technické, ergonomické a estetické ...
  • Design záchranářského vozidla 

    Basler, Ondřej
    Tématem této diplomové práce je design záchranářského vozidla, konkrétně lékařského záchranářského vozidla v kategorii C, určeného pro rychlou lékařskou pomoc a následnou přepravu. Cílem designu je vytvoření návrhu, který ...