Now showing items 1-4 of 4

 • 3D model z dvojice kamer 

  Bastl, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření metod pro získání 3D dat. Tyto data mají být použitelná jako vstupní data pro algoritmy, které je zpracují do formátů zprostředkující prostorový vjem člověka. Je řešen problém ...
 • Návrh ražby a primárního ostění Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov 

  Bastl, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh primárního zajištění výrubu Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov. Práce se dále zabývá návrhem vhodné metody ražby tunelu, členěním samotného ...
 • Online 3D rekonstrukce 

  Bastl, Jiří
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí scény snímané dvěma kamerami. Jsou zde popsány metody pro kalibraci soustavy kamer, nalezení významných bodů ve snímcích a hledání korespondencí. Významné body jsou hledány FAST ...
 • Optimalizace projekční činnosti v softwaru EPLAN ELECTRIC P8 

  Obšil, Martin
  Diplomová práce se zabývá optimalizací projekční činnosti v softwaru EPLAN Electric P8. Nejprve je provedeno seznámení se softwarem EPLAN, jsou přiblíženy jednotlivé základní funkce programu a vysvětlena metodika práce v ...