Now showing items 1-20 of 29

 • Energy management pro robotické vozidlo Car4 

  Dobossy, Barnabás
  Táto práca sa zaoberá s návrhom a implementáciou meracej jednotky na odhad zostávajúcej kapacity batérie na experimentálnom vozidle Car4. V prvej časti práce je popísané prečo je monitorovanie batérií taká podstatná a ...
 • Jednotka pro měření a sběr dat pro domovní automatizaci 

  Bastl, Michal
  Bakalářská práce Jednotka pro měření a sběr dat pro domovní automatizaci se zabývá návrhem jednoduchého systému měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a úrovně osvětlení v místnostech. Cílem je návrh měřících ...
 • Klasifikace dat v obraze pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python 

  Voronin, Artyom
  Tato práce se zabývá problematikou klasifikace dat v obrazu pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python. Cílem je ověření možností přetrénovaní existujících modelů na vlastní data a zhodnocení efektivity a náročností ...
 • Modelování a analýza laboratorního modelu rotačního inverzního kyvadla 

  Nedvědický, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá modelováním, identifikací a řízením rotačního inverzního kyvadla. Soustava byla matematicky popsána a byl vytvořen model v prostředí Matlab/Simulink, jehož parametry byly odhadnuty pomocí nástroje ...
 • Návrh a realizace bezdrátového nabíjení pro vestavěné systémy 

  Bednařík, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací obvodu bezdrátového nabíjení pro vestavěné systémy. Předmětem úvodních kapitol je rešeršní studie dostupných řešení a přístupů k problematice bezdrátového přenosu. V návaznosti ...
 • Návrh a realizace demonstračního modelu dvojítého kyvadla 

  Slabý, Vít
  Práce popisuje proces přestavby experimentálního modelu jednoduchého kyvadla na vozíku na kyvadlo dvojité. Je navržen řídicí algoritmus v prostředí MATLAB/Simulink pro stabilizaci kyvadla v inverzní poloze. Pro tento účel ...
 • Návrh a realizace miniaturní teplené komory 

  Červínek, David
  Práce se zabývá návrhem a výrobou miniaturní tepelné komory. Její hlavní užití bude testování vyvíjených zařízení v laboratořích Mechlabu. Při řešení byl využit Simulink pro simulaci teplotních změn. Pro simulaci LC filtru ...
 • Návrh a realizace systému zpracování dat z environmentálních čidel v prostředí IoT 

  Maraczek, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící stanice, která zpracovává data ze senzorů environmentálních veličin v prostředí IoT. Práce zahrnuje rešerši senzorů, cloudových služeb pro IoT, mikrokontrolerů a ...
 • Návrh a realizace výukového mobilního robotu 

  Suchý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací kolového robotického podvozku, který bude sloužit jako rozšíření pro výukovou platformu EduKit. Obsahuje krátký úvod do problematiky rozšiřování této platformy, dále popis výběru ...
 • Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla 

  Kirchner, Tomáš
  Práce se zabývá úpravou existujícího modelu dvojitého inverzního kyvadla na vozíku, aplikací nového LQG řízení a realizací funkce swing-up. Pohyb vozíku je řízen stejnosměrným motorem a mechanismem ozubeného řemenu. Řídicí ...
 • Návrh elektroniky a senzoriky nestabilního robota se sférickou základnou 

  Rajchl, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom výkonovej a riadiacej elektroniky pre nestabilného robota so sférickou základňou, následným návrhom senzoriky a výberom vhodného algoritmu na určovanie uhlu natočenia voči vektoru ...
 • Návrh elektroniky pro řízení dvoukolového nestabilního vozidla 

  Bastl, Michal
  Tato diplomová práce je součástí projektu, na kterém pracují dva studenti. Cílem projektu je návrh bezpečnější elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo HUMMER a implementace pokročilé diagnostiky a detekce chyb. V ...
 • Návrh mobilního robotu s uživatelským rozhraním využívajícím rozšířenou realitu 

  Adámek, Roman
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí čtyřkolového mobilního robotu určeného pro interaktivní exponát a výukové účely. Tento robot disponuje možností bezdrátového přenosu obrazu a manipulací s objekty. Dále je v práci řešena ...
 • Návrh robustního kolového robotického podvozku 

  Jirges, Radek
  Práce se zabývá problematikou návrhu mobilního kolového robotického podvozku. V úvodní teoretické části podává čtenáři přehled o rozdělení mobilních podvozků včetně konkrétních příkladů zástupců jednotlivých skupin. Na ...
 • Návrh řídicí elektroniky airsoftové zbraně 

  Šindelář, Jiří
  Tato práce se zabývá řešením řídicí elektroniky airsoftové zbraně typu AR15. Pro vytvoření prototypu bylo zapotřebí vybrat použitelné komponenty, navrhnout desku plošného spoje a vytvořit software pro inteligentní řízení. ...
 • Návrh řídicího systému robotu k rozmístění výstražného značení při dopravní nehodě 

  Karas, Kristián
  Hlavní téma této bakalářské práce je návrh modelu řízení autonomního robota pro rozmístění výstražných prvků při dopravní nehodě. Práce se zabývá dohromady třemi modely řízení. Dále jsou v práci představeny komponenty ...
 • Návrh řídícího systému robotu SCARA 

  Formánek, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá SCARA robotom od spoločnosti Yanome umiestnenom v mechatronickom laboratóriu. Teoretická časť popisuje tohto robota vrátane kinematiky, platformu Raspberry Pi, ktorá bola použitá pre riadenie a ...
 • Návrh sady mechatronických modelů v Simscape 

  Al-Dailami, Zaid Abdulqudos Abbas
  Tato práce se zabývá především vývojem databáze modelů mechatronik v nástroji Simscape. Je rozdělena do tří hlavních částí a to následně: První část popisuje nástroj Simscape a jeho možnosti . Práce poskytuje návrh, jak ...
 • Návrh systému pro měření plechových odřezků 

  Ďurkovský, Jaroslav
  Táto práca sa zaoberá návrhom a testovaním zariadenia na automatické meranie plechových odrezkov obdĺžnikového tvaru. Výsledné zriadenie musí dosahovať požadovanú presnosť, rýchlosť merania a cenou vyhovovať požiadavkám ...
 • Návrh trajektorie a řízení lineárního jeřábu 

  Krakovský, Jozef
  Táto práca sa zaoberá problematikou riadenia lineárnych mostových žeriavov vybranými tromi metódami. V teoretickej časti oboznamuje so základnými štruktúrami jednotlivých algoritmov a základnými vzťahmi. V jadre práce sú ...