Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení firemních dat a návrh jejich zálohování 

    Batelková, Andrea
    Tato bakalářská práce analyzuje současný proces fungování zálohování a nakládání s daty ve společnosti STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. a navrhuje, jakým způsobem jej změnit, aby byl co nejefektivnějším. Nabízí vytvoření ...
  • Srovnávací analýzy progresivních struktur řízení podniku 

    Batelková, Andrea
    Diplomová práce je vytvořena s cílem provedení srovnávacích analýz organizačních struktur podniku. Jsou určeny parametry pro srovnání. První srovnávací analýza je amoeba management systém s divizionální organizační strukturou. ...