Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv provedení zateplení na rodinném domě v obci Karolínka na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. 

    Batrla, Jan
    Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení rodinného domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. V první části je popsána výstavba rodinných domů od historie až po současnost, dále legislativa spojená se ...
  • Vytápění hotelu 

    Batrla, Jan
    Projekt bakalářské práce řeší návrh vytápění hotelu. Hlavním úkolem projektu je vhodné zvolení návrhu vytápění a jeho návrh, tak aby bylo zajištěno bezproblémové a co nejefektivnější fungování celého topného systému.