Now showing items 1-7 of 7

 • Bezpečnostní rizika elektronického obchodování 

  Bauer, Oldřich
  Práce se zabývá bezpečnostními riziky ve firmě na nejmodernější úrovni a je zaměřená na rizika spojená s elektronickým obchodováním. Popisuje tyto technologie a podává ucelený pohled na bezpečnostní opatření, navrhovaná ...
 • Návrh a efektivní propagace Elektronického obchodu. 

  Hájek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webu s elektronickým obchodem s fotografiemi a jeho cílenou propagací podle moderních trendů. Cílem mé práce je navrhnout elektronický obchod pro prodej fotografií a sluţeb tak, aby ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro firmu Plynoterm, spol. s.r.o. 

  Jaša, Alois
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení informačního systému ve firmě Plynoterm, spol. s r.o. Je provedena analýza současného stavu informačního systému metodou HOS 8. Na základě zjištěných skutečností, které se porovnají ...
 • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

  Kuchařová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na kvalitativní kreativní metodu mentálního mapování. V teoretické části vymezuje také pojmy kreativity a kvalitativního výzkumu, které jsou spojené s mentálními mapami. V praktické části je ...
 • Posúdenie informačného systému podniku a návrh zmien 

  Maringa, Dominik
  Táto bakalárska práca bude zameraná na posúdenie a zhodnotenie stavu informačného systému vo firme AHAtech, s.r.o. Po vyhodnotení výsledkov, ktoré získam pri analýze súčasného stavu informačného systému vypracujem návrh, ...
 • Strategické řízení Elektronického obchodu firmy. 

  Marek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického obchodu, kde se zaměřuje jak na marketingovou strategii, tak i na komplexní strategické řízení především v začátcích fungování. Na základě poznatků z teoretické ...
 • Využití elektronického podpisu v obchodní komunikaci. 

  Bauer, Oldřich
  Práce se zabývá elektronickým podpisem a jeho využitím na nejmodernější úrovni a je zaměřená na ochranu dat ve světě elektronických dokumentů. Popisuje tyto technologie po technické i legislativní stránce s využitím v praxi ...