Now showing items 1-19 of 19

 • Alternativní zdroje energie: jsou pro životní prostředí vždy jen přínosné? 

  Pelz, Václav
  Semestrální práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich využitím. Snaží se přiblížit i laickému čtenáři základní principy fungování obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a výrobu elektřiny s tím spojenou. Snaží ...
 • Analýza provozu fotovoltaické elektrárny 

  Šidla, Ondřej
  Tato práce umožňuje náhled do problematiky fotovoltaických systémů a jejich využití pro výrobu elektrické energie, která hraje v dnešní době důležitou roli. První část je především zaměřena na charakteristiku vybraných ...
 • Antény z netradičních materiálů 

  Sedlák, David
  Výroba antén z alternativních a netradičních materiálů je velmi zajímavý elektrotechnický obor, ve ktrých pracuje spousta velkých firem. Zejmána pak firmy zabývající se mobilní elektronikou. Vývoj v tomto oboru probíhá ...
 • Charakteristika akademického písemného stylu: stručná příručka pro studenty. 

  Stránská, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem akademického písemného stylu. S akademickým písemným stylem se setkává každý student vysoké školy, pro mnohé z nich však může představovat nemalé potíže. Proto se tato práce zaměřuje ...
 • Elektronické zabezpečovací systémy 

  Tomek, Dominik
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s nejběžněji používanými elektronickými zabezpečovacími systémy. Práce popisuje základní principy, vlastnosti a využití moderních elektronických zabezpečovacích systémů používaných v ...
 • Hmotnostní spektrometrie 

  Smejkalová, Tereza
  Hmotnostní spektrometrie je metoda analytické chemie používaná k analýze organických i anorganických sloučenin. O tomto tématu se běžně dozvídáme z prací týkajících se chemie, protože tato metoda může být využita k ...
 • Inovace automatického systému ANPR 

  Alsop, Oliver
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Jirák, Jan
  Cílem této semestrální práce je přeložení textu technického zaměření, z jazyka českého do anglického, k demonstrování překladatelských schopností autora. Dalším úkolem bylo okomentován problematiky překladu a rozdílů mezi ...
 • Mobilní telefony SAMSUNG pro rok 2017 a jejich konkurenceschopnost v České republice 

  Bendová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o mobilních telefonech firmy Samsung pro rok 2017. Je primárně zaměřena na technologie, které jsou v telefonech použity a jejich výhodami oproti konkurenci na českém trhu. Dále je v práci ...
 • Popularizace vědy v České republice 

  Holčapková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá tématem popularizace vědy. Cílem práce je definovat subjekty zabývající se popularizací vědy a zjistit informovanost veřejnosti o daném tématu. První část práce je zaměřena na definici termínu ...
 • Projektové řízení: Metodologie a implementace 

  Bělašková, Barbora
  Tato práce se zaměřuje na projektové řízení. Vymezuje základní pojmy a popisuje jednotlivé etapy řízení projektu. Rovněž popisuje metodologie, které se používají v projektovém řízení a pro implementaci výsledného produktu. ...
 • Průmyslový tester fotometrických hodnot LED diod používaných v automobilové signalizaci 

  Gaži, Dominik
  V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování ...
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem 

  Chytil, Ivo
  Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s problematikou úrazu elektrickým proudem a následnou první pomocí. Čtenář bude nejprve seznámen s celkovou problematikou první pomoci, poté získá informace týkající se různých ...
 • Řídící systém budov 

  Kunický, Daniel
  Tato práce umožňuje náhled do systému měření a regulace a jeho projektování. Systém měření a regulace je součástí mnoha moderních budov od rodinných domů až po výzkumné střediska. Tento systém je také schopen zajistit ...
 • Studium vlastností pokročilých katodových materiálů pro lithno-iontové články 

  Tichý, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem akumulátorů, zejména lithium-iontových, principy jejich funkce a zejména studiem katodových materiálů pro lithium-iontové akumulátory. Tyto materiály by měly umožnit vývoj akumulátorů se značně ...
 • Supravodivost v praxi 

  Mádrová, Tereza
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování souhrnného přehledu využití supravodivosti v technických řešeních a aplikacích, čímž se rozumí nikoliv experimentální využití, nýbrž využití v reálném technickém řešení. ...
 • Technika a společnost - online závislosti 

  Sarbassov, Timur
  Cílem této práce je prostudovat problematiku závislosti na internetu. Samotná práce je rozdělena do 3 částí: úvod, hlavní článek a závěr. Úvod vysvětluje globální posuny v komunikační technologii a jejich negativní a ...
 • Typické prvky a žánry textů odborného stylu v anglickém jazyce. 

  Behancová, Katarína
  V 21. storočí môžeme hovoriť o obrovskom náraste ľudí používajúcich anglický jazyk v ich každodennom živote. Angličtina sa stala jazykom používaným v globálnej sfére a je používaná vo všetkých odborných oblastiach ako veda, ...
 • Ztráty ve vysokonapěťových transformátorech proudu 

  Procházková, Denisa
  Tato bakalářská práce umožňuje nahlédnout do problematiky ztrát u přístrojových transformátorů proudu vysokého napětí. Přístrojové transformátory proudu představují velmi důležitou součást elektrických zařízení, slouží k ...