Now showing items 1-14 of 14

 • Architektura chlazeného EGR systému pro benzínové motory 

  Pospíšil, Juraj
  Táto diplomová práca je zameraná na preukazovanie vplyvov rôznych architektúr spätnej recirkulácie spalín na preplňované benzínové motory. Simulácie boli vytvorené v termodynamickom simulačnom programme GT-Power. Práca ...
 • Architektura systému zpětného získávání tepla z tepelné baterie ve vozidle 

  Stanko, Michal
  Táto práca sa zaoberá významom a možnosťami rekuperácie tepla výfukových plynov, ktoré pomáhajú pri štarte urýchliť zahrievanie motora a tým znižovať emisie. Teoretická časť pojednáva o emisiach a v snahe znížiť ich o ...
 • Chlazení stlačeného vzduchu pro spalovací motor kategorie CDS SEMI-PRO 

  Novozámský, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového systému chlazení stlačeného vzduchu pro přeplňovaný motor použitý v kategorii závodu CDS Semi-Pro. První část práce je zaměřená na analýzu vnějších podmínek ovlivňující návrh ...
 • Kapacitní zapalování 

  Benček, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá komplexnou problematikou zapaľovacej sústavy, pričom je špeciálny dôraz kladený na kapacitné zapaľovanie. Z dôvodu neskoršej potreby znalosti princípov, na základe, ktorých jednotlivé piestové ...
 • Moderní trendy v přeplňování spalovacích motorů 

  Bazala, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přeplňování. Jsou zde rozebrány různé druhy přeplňování a vybrané moderní přeplňované motory. V jedné z kapitol lze také nalézt porovnání moderního přeplňovaného motoru s motorem ...
 • Návrh EGR výměníku pro recirkulaci výfukových plynů 

  Bazala, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na nové konstrukční řešení EGR výměníku ve formě CAD modelu, jeho CFD simulaci, vyvození patřičných závěrů, a také porovnání dvou vývojových typů tohoto výměníku.
 • Návrh konceptu separátoru kapaliny pro systém vodního vstřikování u zážehového motoru 

  Burjeta, Michal
  Tato práce je zaměřena na systém vodního vstřikování a způsoby zajištění dostatečného množství potřebné kapaliny pro správný chod tohoto systému. Jedním zajímavým a nezávislým řešením je využití odpadních produktů motoru, ...
 • Návrh škrticí klapky zážehového motoru 

  Jantač, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem škrticího elementu sacího potrubí zážehového motoru s ohledem na minimalizaci škrticích ztrát při plném zatížení motoru. První část práce se zabývá prvky sacího traktu u soudobých spalovacích ...
 • Optimalizace systémů EGR a vodního vstřikování u zážehového motoru 

  Kertész, Tibor
  Naturally aspirated petrol engine, pressure losses, EGR, low-pressure EGR, water injection, power increasing, BSFC, GT-Power, thermodynamic model, engine knock
 • Potenciál biopaliv pro moderní spalovací motory 

  Matyáš, Milan
  Cílem bakalářské práce je zmapování potenciálu využití biopaliv pro moderní pístové spalovací motory. Práce se zabývá jednak snižováním ekologické zátěže, tak i možného zvyšování výkonových parametrů a účinnosti motoru, ...
 • Problematika legislativních testů při hodnocení produkce škodlivin ve výfukových plynech 

  Filák, Martin
  Tato práce se zaobírá problematikou legislativních testů při hodnocení produkce škodlivin ve výfukových plynech. Je zaměřena hlavně na problematiku emisních norem, předpisů a principů pro omezování vzniku emisí. Kromě ...
 • Přeplňovaný zážehový motor mechanickým dmychadlem 

  Janíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného mechanického dmychadla pro spolupráci se zážehovým spalovacím motorem Honda K20A2. První část je věnována rešerši, týkající se problematiky přeplňování a stručného popisu jednotlivých ...
 • Snižování spotřeby benzínových motorů pomocí EGR technologie 

  Pospíšil, Juraj
  Bakalárska práca je zameraná na objasnenie faktorov negatívne pôsobiacich na spotrebu paliva automobilov, návrh a overenie funkcie možných systémov na zníženie spotreby paliva v programe Lotus engine software.
 • Zvyšování efektivity zážehového motoru pomocí vodního vstřikování 

  Benka, Miroslav
  Práca je zameraná na technológiu vstrekovania vody za účelom zvýšenia účinnosti zážehového motora. Poskytuje stručný prehľad historického vývoja technológie, súčasný výskum a nakoniec sa zaoberá praktickým modelovaním ...