Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání vlastností pevnolátkových laserů 

    Bazalová, Lucie
    Práce se zabývá charakteristikou, vlastnostmi, parametry a aplikační oblastí pevnolátkových laserů. Je zde vysvětlen princip vzniku laserového paprsku a s tím související jednotlivé typy laserů. Následuje podrobnější ...
  • Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem 

    Bazalová, Lucie
    Práce se zabývá technologií povrchového kalení pomocí polovodičového laseru. V rámci diplomové práce je provedení experimentu povrchového kalení na oceli 12 050 při různých parametrech rychlosti pohybu laserové hlavy a ...