Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza dat získaných z genotypizačních esejí z real-time PCR 

    Bečička, Martin
    Bakalářská práce se zabývá vizualizací dat získaných z real-time PCR ve vývojovém prostředí MATLAB. Teoretická část práce obsahuje úvod do tématu PCR a real-time PCR, nástrojů pro vyhodnocení dat získaných z real-time PCR ...
  • Zpracování dat pro fMRI neurofeedback 

    Bečička, Martin
    Tato práce se zabývá digitálním filtrováním dat získaných z fMRI neurofeedbacku v reálném čase. Práce analyzuje dosavadní řešení používané v CEITEC MU, se zaměřením na zkrácení prodlení na začátku každého neurofeedback ...