Now showing items 1-9 of 9

 • Bytový dům s autoservisem 

  Šaár, Martin
  Bakalářská práce se zabýva projektovou dokumentací novostavby bytového domu s autoservisem na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Obytná část je určena pro bydlení pěti osob. Autoservis je navržen pro tříčlenný ...
 • Nízkopodlažní dřevostavba 

  Vlčková, Milada
  Bakalářská práce řeší návrh dřevostavby. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou jednoplášťovou střechou, který je určen pro pobyt 4 osob. Hlavním konstrukčním systémem jsou dřevené panely KLH s vnější ...
 • Nízkopodlažní dřevostavba 

  Doležal, Lukáš
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh samostatně stojícího, jednopodlažního rodinného domu s obytným podkrovím, bez podsklepení. Konstrukčním systémem je lehký dřevěný skelet. Jeho výhodami jsou dobré tepelně technické ...
 • Objekt na konkrétním pozemku 

  Lach, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vytvoření dvoupodlažního řadového rodinného domu s obytným podkrovím na konkrétním pozemku v městské části Brno-Holásky. Dům bude součástí řadové zástavby podél ulice Na návsi v Holáskách. Novostavba ...
 • Rodinný dům 

  Kolig, Vojtěch
  Předmětem této bakalářské práce je projekt novostavby zděného, samostatně stojícího, rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. Práce obsahuje studijní a výkresovou dokumentaci. K ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Slechan, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu s projekční kanceláří ve městě Boskovice. Objekt je umístěn v klidné lokalitě na konci zástavby v mírně svažitém terénu v souladu s ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Dvořák, Jakub
  Bakalářská práce zpracovává řešení rodinného domu vetknutého do svahu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Práce je dělena dle aktuálně platných dotčených zákonů, norem a vyhlášek. Navržený rodinný dům je netradiční ...
 • Teplovzdušné vytápění 

  Bečica, Radek
  V úvodu práce jsou popsány základní informace o teplovzdušném vytápění a také všeobecné podmínky a doporučení pro použití tohoto druhu vytápění. Další kapitola se zabývá souhrnem výhod a nevýhod teplovzdušného vytápění. ...
 • Vizualizace proudu z větrací vyústky pro přístrojovou desku osobního vozu 

  Bečica, Radek
  Cílem této diplomové práce je experimentálně analyzovat proud vzduchu z pravé vyústky automobilu kouřovou metodou a náležitě jej popsat. Průtok vyústkou byl zvolen 30 m3/h a to z důvodu požadavku od firmy Škoda Auto s.r.o. ...