Now showing items 1-20 of 32

 • Autosalon 

  Schusterová, Soňa
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k provedení novostavby objektu autosalonu s autorizovaným servisem a spádovým finančním centrem ve městě Kroměříž. Objekt byl navržen jako samostatně stojící ...
 • Bytový dům v Lanškrouně 

  Rousková, Radka
  Bakalářská práce se věnuje návrhu projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu v Lanškrouně. Cílem práce je vyřešit dispozici budovy a navrhnout vhodný konstrukční systém. Projektová dokumentace je zpracována ...
 • Bytový dům ve svahu 

  Hudec, Karel
  Předmětem diplomové práce je projekt bytového domu v Uherském Brodě. Objekt je navržen na svažitý pozemek v centrální zastavěné části města. Byty jsou umístěny ve třech nadzemních podlažích, v podzemním podlaží je hromadná ...
 • Bytový dům ve svahu 

  Bednář, Jiří
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby bytového domu ve svahu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený, s čtyřmi nadzemními podlažími. Jednotlivé podlaží vzestupně ustupují a ...
 • Energeticky efektivní horská chata 

  Váňa, Václav
  Diplomová práce řeší projekt energeticky efektivní horské chaty ve svažitém terénu. Stavba leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v blízkosti přírodní rezervace Pod Jelení studánkou. Objekt je umístěn na pozemku parcelního ...
 • Energeticky efektivní horská chata 

  Němec, Ondřej
  Diplomová práce vychází z návrhu energeticky efektivní horské chaty v horském středisku Čenkovice. Na zadaném pozemku se v současné době nachází stávající objekt horské služby. Pozemek je většího rozměru, středně svažitý, ...
 • Energeticky efektivní řadový rodinný dům 

  Král, Jakub
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby energeticky efektivního řadového rodinného domu v proluce. Objekt se skládá ze dvou bytových jednotek o velikosti 4+KK a 6+KK. Objekt je podsklepen, má dvě nadzemní podlaží ...
 • Mateřská škola 

  Přibyl, Jan
  Předmětem diplomové práce je dokumentace pro provedení stavby mateřské školy v Pacově. Objekt je navržen dvoupodlažní se stěnovým systémem z keramických dutinových tvarovek a stropní konstrukcí z předpjatých stropních ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům v Heřmanově 

  Zeman, Martin
  Bakalářská práce řeší projekt nízkoenergetického rodinného domu v obci Heřmanov. Jedná se dvoupodlažní dům se šikmou střechou z dřevěných příhradových vazníků. Konstrukční systém objektu je z broušených cihelných bloků ...
 • Nový pavilon SOU Písek 

  Troup, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací nového školního pavilonu SOU v zájmové lokalitě Písek, z důvodu nevyhovujícího stávajícího učebnového objektu, který se nachází v nevelké vzdálenosti objektu. Vychází z ...
 • Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb 

  Bečkovská, Tereza
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci návrhu moderních dřevostaveb. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, podrobně se práce věnuje problematice šíření vlhkosti obálkou budovy. V úvodní části jsou shrnuty poznatky z ...
 • Penzion Pamferova Huť 

  Trojáková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace penzionu. Navrhovaný objekt se nachází v lokalitě Železná Ruda v obci Pamferova Huť. Lokalita je hojně využívaná turisty v zimním i letním období. Jedná ...
 • Polyfunkční dům v Českých Budějovicích 

  Honner, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je návrh polyfunkčního domu. Tato novostavba je navržena pro trvalé bydlení s administrativními prostory a kavárnou. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se ...
 • Polyfunkční dům, Jihlava 

  Berka, Jan
  Navrhované polyfunkční domy se nachází v lokalitě Jihlava v jihovýchodní části zvané Handlovy dvory. Polyfunkční domy jsou navrženy jako samostatně stojící třípodlažní domy s plochou jednoplášťovou střechou. Půdorysy domů ...
 • Rodinný dům 

  Tomec, Josef
  Tématem této bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Pelhřimov, v ulici Akátová. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu s převýšením cca 2m. Objekt má dvě nadzemní podlaží. ...
 • Rodinný dům 

  Draštíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu. Objekt je situován v obci Hořice, které se nachází na území Královehradeckého kraje. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt ze ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím v Havlíčkově Brodě 

  Horáková, Lenka
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou (kadeřnictvím) v Havlíčkově Brodě a obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění částečně podsklepené stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyři osoby a je ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Kandráčová, Miroslava
  Předkládaná bakalářská práce řeší objekt dvoupodlažního rodinného domu s malou provozovnou kavárny s kapacitou do dvacet hostů. Jedním z problémů, kterým se v tomto projektu zabývám, je konstrukční propojení objektů, aniž ...
 • Rodinný dům s půjčovnou nářadí v Havlíčkově Brodě 

  Dvořák, František
  Bakalářská práce řeší projekt rodinného domu s půjčovnou nářadí v Havlíčkově Brodě. Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Půjčovna nářadí je navržena jako jednopodlažní s ...
 • Rodinný dům s veterinární ordinací 

  Flimelová, Karin
  Obsahom bakalárskej práce je výstavba rodinného domu s prevádzkou veterinárnej ordinácie. Jedná sa o rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami, suterénom a prevádzkou s jedným nadzemným podlažím. Ordinácia je navrhnutá ako ...