Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza rozsahu poškození suchých podlah v případě vlhkostní havárie 

  Šír, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rozsahu poškození suchých podlah v případě vlhkostní havárie. V první části se zabývá problematikou namáhání budov z pohledu stavební fyziky, skladbou podlahy a její návazností na ...
 • Bytový dům v Třebíči 

  Dvořáková, Jana
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Třebíči, který se nachází v kraji Vysočina. Bytový dům je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími a jedním hlavním vstupem do ...
 • Bytový dům ve svahu, Uherský Brod 

  Kozůbková, Lenka
  Jde o komplex dvou bytových terasových domů se zrcadlovou dispozicí v Uherském Brodě. Celý objekt je samostatně stojící a je zasazen do svahu. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a je zastřešen pultovou střechou. ...
 • Bytový dům, Okříšky 

  Hobzová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu nacházejícím se v katastrálním území městyse Okříšky (709778). Bytový dům je navržen jako dvoupodlažní podsklepený objekt s plochou jednoplášťovou střechou. Je zde 5 ...
 • Bytový dům, Uničov 

  Navarová, Eva
  Cílem předpokládané diplomové práce je návrh bytového domu. Bytový dům je navržen jako dřevostavba o 3 nadzemních podlažích a bez podsklepení. Má sedlovou střechu se sklonem 22°a krov řešen pomocí vazníků. Objekt je situován ...
 • Ekonomické srovnání metodických postupů oprav střešních plášťů 

  Kervitcer, Marek; Janda, Lukáš; Tichomirov, Vladimír; Bečkovský, David (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  V příspěvku se autoři zaměřují na ekonomické zhodnocení nákladů na stavební úpravy plochých střech. Ekonomické zhodnocení popisují na dvou metodických postupech. Konkrétně v příspěvku srovnávají standardní metodu, zahrnující ...
 • Energeticky efektivní horská chata 

  Hartman, František
  Diplomová práce řeší projekt energeticky efektivní horské chaty. Stavba leží na hřebeni Krkonošského národního parku poblíž hory nejvyšší české hory Sněžky. Objekt je umístěn na pozemku parcelního čísla 899 v katastrálním ...
 • Hlavní budova vlakového nádraží 

  Woytela, Jindřich
  Předmětem mé diplomové práce je návrh hlavní budovy vlakového nádraží, které se nachází v obci Kuřim, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním územní Kuřim. Jedná se o dvoupodlažní, ...
 • Mateřská škola 

  Jílková, Kateřina
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Objekt je navržen jako zděný z vápenopískových tvárnic Sendwix, založený na základových pasech. Obvodové zdivo je zatepleno z ...
 • Modulární kontejnerová stavba 

  Jurča, Radim
  Diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu modulární kontejnerové stavby umožňující výstavbu objektu pomocí připojování a odpojování jednotlivých modulů. Byly navrženy tři kvádrové moduly, ze kterých jde vytvořit až ...
 • Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti prodejny potravin 

  Julinová, Patricie
  Diplomová práce se zabývá opatřením pro snížení energetické náročnosti prodejny potravin. Modelová prodejna potravin je energeticky vyhodnocena dle doporučených hodnot norem a dle skutečných spotřeb. Hodnoty jsou porovnány. ...
 • Rodinný dům 

  Stehlíková, Barbora
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Ten je navržen na mírně svažitém pozemku v klidné okrajové části Frenštátu pod Radhoštěm. Objekt je obdélníkového půdorysu, nepodsklepený a má dvě podlaží. Je součástí ...
 • Rodinný dům 

  Chovancová, Andrea
  Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu a je navržen na rovinném pozemku v obci Klimkovice. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Vstup do objektu je ze severozápadní strany. ...
 • Rodinný dům - dřevostavba 

  Miletín, Jan
  Předmětem této práce je dřevostavba dvoupatrového nepodsklepeného rodinného domu s garáží pro dvě vozidla v k.ú. Rozdrojovice. Rodinný dům je navržen s ohledem na okolní výstavbu a danou lokalitu. Objektu bude sloužit pro ...
 • Rodinný dům s fotoateliérem 

  Kladiva, František
  Předmětem této bakalářské práce je nepodsklepená novostavba rodinného domu s obytným podkrovím v obci Bošovice, katastrální území Bošovice. Stavba je z větší části provedena jako dřevostavba, se zděnou garáží pro 2 vozidla. ...
 • Rodinný dům, Brno - Obřany 

  Vacek, Pavel
  Má práce se zabývá návrhem a osazením rodinného domu do svahu. Rodinný dům by měl uspokojit veškeré požadavky náročného uživatele. Dům je navržen pro pěti až šestičlennou rodinu a je členěn do čtyř zón – denní, noční, ...
 • Rodinný dům, Bystřice pod Hostýnem 

  Šindelková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu na konkrétním pozemku v obci Bystřice pod Hostýnem. Cílem je vytvořit dispozičně logicky provázaný celek, který bude vyhovovat požadavkům moderní čtyř až pětičlenné ...
 • Rodinný dům, Děbolín 

  Plachý, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržený jako dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou, dispoziční uspořádání 5+KK odpovídá návrhu pro 4-5 člennou rodinu. Do domu se vstupuje ...
 • Rodinný dům, okr. Znojmo 

  Antoš, Jan
  Jedná se o samostatně stojící rodinný dům v částečně zastavěném území. Stavba se nachází v okrese Znojmo v obci Sedlešovice. Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený. V přízemí se nachází zádveří se šatnou, obývací ...
 • Rodinný dům, Razová 

  Malchárek, Robert
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržený jako dřevostavba z prvků systému NOVATOP. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem STEICO. Zastřešení objektu je kombinací rovné jednoplášťové ...