Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované zpracování provozních záznamů v systému BeeeOn 

    Beňo, Marek
    Práca sa zaoberá spracovaním prevádzkových záznamov zo serverových aplikácií. Architektúra systému bola navrhnutá na základe štúdie dostupných technológií. Implementačná časť popisuje návrh jednotného formátu prevádzkových ...
  • Detekce phishingu ve webových stránkách 

    Beňo, Marek
    Táto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich ...