Now showing items 1-2 of 2

  • Generování a detekce barevných markerů pro rozšířenou realitu 

    Beťko, Peter
    Tato diplomová práce navazuje na výzkum v oblasti použití uniformních polí markerů pro rozšířenou realitu a doplňuje ho o možnost generování barevných polí markerů založených na obrazové předloze. Práce popisuje základy ...
  • Sledování objektu ve videu 

    Beťko, Peter
    Tato bakalářská práce se zabývá implementací a testováním různých algoritmů na sledování objektu ve videu, založených na principu Částicového filtru. Jejich vlastnosti jsou porovnávány a diskutovány pomocí vytvořeného ...