Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování smršťování pomocí fyzikální diskretizace 

    Bedáň, Jan
    Předmětem této práce je vytvoření modelu smršťování betonu pomocí fyzikální diskretizace. Úvod je věnován seznámení s problematikou smršťování a vysvětlení pojmů, které se zde budou vyskytovat. Hlavní část se zabývá ...