Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza možností akumulační tepelné elektrárny v podmínkách ČR 

  Bednář, František
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možnosti akumulační tepelné elektrárny v podmínkách České republiky. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy akumulačních elektráren, ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Bednář, František
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotli na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy tuhých paliv, jejich rozdělení, vlastnosti, možnosti úprav a ...
 • Moderní bezdrátové technologie - 802.11n 

  Bednář, František
  Tato práce popisuje nový standard IEEE 802.11n pro bezdrátové sítě. Práce obsahuje dvě části teoretickou a praktickou. Teoretické znalosti, poznatky a hlavně porozumění dané problematiky bude využito u návrhu a simulace ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrnčíř, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného informačního systému reálné firmy. Na základě provedených analýz a analytických metod budou následně navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na firemní požadavky a ...
 • Výkonnost IP provozu 

  Bednář, František
  Diplomová práce „Výkonnost IP provozu“ je zaměřena na testování provozu v IP sítích. V teoretické části je vysvětlena problematika směrování v autonomních systémech. V práci je podrobněji popsán protokol OSPF. Práce se ...