Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace pro měření prahu slyšení a maskovacích křivek 

  Bednář, Jan
  Práce popisuje vytvoření aplikace pro měření prahu slyšení a maskovacích křivek v jazyce C++. První část popisuje základní teorii vnímání zvuku sluchovým ústrojím a popisuje jev maskování. Ve druhé části jsou zmíněny metody ...
 • Generátor harmonických zvuků a akordů 

  Bednář, Jan
  Hlavní cíl této bakalářské práce je vytvoření VST zásuvného modulu (plug-inu), který bude schopný generovat zvuk pro několik tónů současně. V této práci je popsána stručná teorie hudební akustiky, která se zaměřuje na ...
 • Modem - opakovač pro úzkopásmovou komunikaci technologií PLC 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku PLC komunikace, konkrétně na PLC modem. Pro začátek je nutné se seznámit s technologií PLC jako takovu, nastudovat principy přenosu, výhody, nevýhody. V další části se blíže ...
 • Návrh a implementace jader real-time operačních systémů běžících na HC08 

  Bednář, Jan
  Hlavním významem celé práce je testování jader real-time os na platformě HC08. Pro porovnání jsou použity jádra vyzývací smyčky, mechanizmu RM a EDF, a volně dostupných systémů FreeRTOS a QP. V práci jsou popsány postupy ...
 • Podnikatelský plán investiční činnosti pro rozvoj firmy KUBESO 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku střešních oken. Specifikuje celý podnikatelský plán investice do rozvoje stávající firmy. Práce analyzuje současnou situaci trhu, vnitřní a vnější prostředí pomoci které je ...
 • Podnikatelský záměr - na založení wellness hotelu 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení wellness hotelu. V první části práce je popsán teoretický rámec založení podnikatelského subjektu. Druhá praktická, část práce je zaměřena na návrh ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky investorem 

  Bednář, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o přípravě a realizaci stavební zakázky z pohledu investora. V teoretické části jsou uvedeny nástroje projektového řízení, které jsou životně důležité pro dokončení stavebního díla. Jedná se ...
 • Rodinný dům 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu. Rodinný dům je navržen v katastrálním území Dolní Město. Pozemek se nachází v obytné zóně. Pozemek se nachází na rovině. Dům má atypický půdorys o celkových ...
 • Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Bednář, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o řízení procesu náboru, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti DixonsCarphone. Cílem práce je na základě teoretických východisek a získaných informací o společnosti navrhnout zlepšující ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Bednář, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategického rozvoje vybraného rodinného podniku. Pokládá teoretická východiska v oblasti rodinného podnikání, strategického řízení a změnového managementu. Analýza vnějšího a ...