Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení financní situace spolecnosti SPIN SERVIS s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Tomáš
  Bakalářská práce hodnotí ekonomickou situaci společnosti SPIN SERVIS s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v rozmezí let 2008 - 2011. Analýza jednotlivých ukazatelů prozkoumá finanční zdraví společnosti a doporučí ...
 • Měření výšky hladiny pomocí OVS 

  Bednář, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je problematika návrhu optických vláknových snímačů pro min/max a kontinuální snímání výšky hladiny, které by bylo možno využít pro měření v laboratoři optoelektroniky. Práce je rozdělena do ...
 • Monitorování namáhání stožárů vn 

  Bednář, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je problematika měření a vyhodnocování namáhání stožárů vysokého a velmi vysokého napětí. Uvedeno je zde i řešení dané problematiky, včetně výrobce a uživatelů. Cílem je navržení snímačů pro ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Bednář, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je ocenění podniku SPIN spol., s.r.o. na základě výnosových metod ocenění. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska, z kterých vychází praktická část. V analytické části práce je ...