Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení komunikace ve firmě 

    Bednářová, Lenka
    Abstrakt Diplomová práce se zabývá efektivní interpersonální komunikací a komunikací se zákazníky, což je jedna z nejdůležitějších částí marketingu. Diplomová práce má tři hlavní části – teoretickou, analytickou a praktickou. ...
  • Návrh přípravného programu pro působení expatriotů v Albánii 

    Novosádová, Nikola
    Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní přípravu pro expatrioty na profesionální působení v Albánské republice. Pro dosažení tohoto cíle autorka práce naplní jednotlivé cíle. Nejprve bude prozkoumána ...