Now showing items 1-9 of 9

 • Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Janča, Martin; Koplík, Jan; Hajzler, Jan; Matějka, Lukáš; Marko, Michal; Pokorný, Přemysl; Opravil, Tomáš; Šoukal, František (MDPI, 2019-09-10)
  The work deals with monitoring the effects of zinc on the course of hydration and change of phase composition of cement mixed with slag. The lengths of induction periods were interleaved by exponential function to quantify ...
 • Inhibice vývoje vodíku v hlinitofosfátových žárovzdorných pojivech 

  Bednárek, Jan
  Práce se zabývá možnostmi inhibice reakce hlinitofosfátových pojiv s otěrovým železem, obsaženým v bauxitu, se kterým pojiva tvoří chemicky vázané žáruvzdorné hmoty. Při této reakci vzniká vodík, což se negativně projevuje ...
 • Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium-phosphate Refractory Binders 

  Bednárek, Jan; Ptáček, Petr; Švec, Jiří; Šoukal, František; Pařízek, Ladislav (Elsevier, 2016-08-03)
  The study deals with the possibilities of inhibition of the reaction of aluminium-phosphate binders with iron scale, which is contained in bauxite. This material is mixed with phosphate binders to form refractories. The ...
 • Optimalizace možností analýzy a využití lomového vápence. 

  Sidelnicov, Vitalii
  Vápence jsou horniny tvořené převážně nerostem kalcitem. Česko je státem dosti bohatým na tento druh horniny. Vápence mohou mít velmi různorodé složení, vlastnosti a využití. Z tohoto důvodu je vždy dobré provézt analýzy ...
 • The possibilities of analysis of limestone chemical composition 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Bednárek, Jan; Janča, Martin; Musil, Pavel; Opravil, Tomáš (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The aim of this work is to show commonly used procedures and methods for limestone analysis. The samples were measured with Inductively Coupled Plasma with Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) for chemical compositions ...
 • Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study 

  Bílek, Vlastimil; Bulejko, Pavel; Kejík, Pavel; Hajzler, Jan; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Tkacz, Jakub; Kalina, Lukáš (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This paper investigates the possibilities of the use of sodium hydroxide activated blast furnace slag for preparation of filtration barriers. The motivation for this research is searching for cheaper and more eco-friendly ...
 • Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium 

  Bednárek, Jan; Ptáček, Petr; Šoukal, František; Havlica, Jaromír; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Šiler, Pavel (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This work deals with the reactivity of XRD amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase (meta-talc), in alkali medium. Talc ore Luzenac H70 was treated in a stirred ball mill (attritor) for 30; 60 and 90 min with ...
 • Tepelně izolační lité žárobetony 

  Bednárek, Jan
  Práce se zabývá možností snížení objemové hmotnosti kaolinových suspenzí pomocí provzdušňovacích činidel. Tato činidla se běžně využívají jako přísady do betonů. Cílem práce je ověřit alternativní možnost vytvoření pórovité ...
 • Vliv mletí na vlastnosti vápence 

  Pavlík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá suchým mletím vápence ve vibračním a v kulovém mlýnu. Pro mletí byly použity tři rozdílné vzorky vápenců. Vápence byly mlety ve mlýnech bez přídavku povrchově aktivních látek. Ve vibračním ...