Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace agilní metodiky v podniku 

    Bednařík, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se věnuje agilnímu projektovému řízení, konkrétně metodice Scrum. Teoretická část popisuje jednotlivé aktivní i pasivní části této metodiky a jejich přínos při řízení projektu. Praktická část prezentuje ...
  • Výpočet energetické dostatečnosti napájení tratí DPMB 

    Bednařík, Jaroslav
    V této práci je úvodem popsána stávající situace v dané oblasti, kde budeme zlepšovat energetickou dostatečnost napájení. Je zde rozebráno vše od napájení měnírny až po samotné soupravy, které projíždí napájené úseky. Je ...