Now showing items 1-2 of 2

  • BUDOUCNOST BRNĚNSKÝCH SÍDLIŠŤ 

    Bednaříková, Monika
    Diplomová práca navrhuje koncept pre budúci rozvoj sídliska Vinohrady v Brne. Viac ako samotný rozvoj ponúka nový pohľad na využívanie priestorov sídliska, k tomuto účelu napomáha hierarchizovanie priestorov do škály ...
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Bednaříková, Monika
    Hlavná myšlienka využitia územia je doplnenie funkcie adekvátnej výynamu centra. Z tohto pohľadu je knižnica zaručujúca životaschopnosť polyfunkčného objektu. Doplnenie obytnou časťou zaručí roznorodosť využitia v roznych ...