Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza kvality obrazu v digitálních televizních systémech 

    Bednarz, Robin
    Diplomová práce se zabývá analýzou kvality obrazu v digitálních systémech a obsahuje teoretický popis metod subjektivního a objektivního hodnocení kvality obrazu. Práce obsahuje krátkodobou a dlouhodobou analýzu kvality ...